HelhetspaketFilippa Sundelin

VisitNärpes är Närpes Turism:s varumärke som välkomnar besökare och inspirerar invånare till att vara aktiva och engagerade i Närpes.
VisitNärpes har egen webbsida, finns på sociala medier och i pappersform genom evenemangstidningen VisitNärpes.

- Vi har anlitat Kustmedia flera år.  Vårt samarbete kring tidningen VisitNärpes löper smidigt och känns lätt även om produkten är ny för varje år. Tillsammans utvecklar vi tidningen till en ny, fräsch produkt inför varje sommarsäsong.  Maria Lillås på Kustmedias kontor i Närpes sköter det praktiska kring layout och ombrytning och försäljningsteamet på kontoret i Smedsby har skött om annonsförsäljningen, som till största del finansierar produkten.

Från detta helhetspaket kan vi på turistbyrån sedan plocka ut delar vi själva hinner göra. Den flexibiliteten uppskattar vi.
- Sommarens utgåva har varit omtyckt och hela upplagan är så gott som slut.

 

 

Maria Filippa Sundlin

Närpes Turism

Foto: Ann-Britt Pada