Kunder och portfolio

Vi är mycket glada för de uppdrag som våra kunder återkommer med år efter år och att vi tillsammans med kunden både utvecklar oss själva samtidigt som kundens produkter utvecklas och håller en tidsenlig framtoning. Här nedan kan du bläddra i en del tidningar och publikationer som Kustmedia framställt. Våra kunder är företag, föreningar, organisationer och offentliga sektorn. Vi betjänar även privatpersoner som t.ex. behöver hjälp med dokumentation. 

Känn dig välkommen som kund till oss. 

 

Kustmedia portfolio

 • KAGinfo

  Kustaktionsgruppens (KAG) verksamhetsområde sträcker sig längs den Österbottniska kusten från Kristinestad till Karleby.
  Kustmedia levererar KAGinfo som en nyckel i hand produkt.

 • Kristinestads näringslivscentral

  Kustmedia har skapat en turistkarta till Kristinestad. Vi står för illustrationer, layout och tryck.

 • Suomeksi 8

  Kustmedia ombryter läromedel till Schildts & Söderströms.

 • Klövar & Timotej

  Klövar & Timotej är Österbottens Kötts informationstidning.
  Kustmedia sköter detta som ett ett "nyckeln i hand"-projekt och levererar färdig produkt.

 • Solfbladet

  Solfbladet ges ut av Solf byaråd r.f., en förening som har fungerat sedan år 2000 för att driva Solfs invånares intressen, öka trivseln och gemenskapsandan, samt befrämja en positiv utveckling av byn.
  Kustmedia har hand om layout, ombrytning, tryck och distribution. 

 • Bondeföretagaren

  Bondeföretagaren ges ut av Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f.
  Kustmedia sköter ombrytning, annonsförsäljning, tryck och distribution.

 • CityDental Rollup

  Öka din synlighet med en Roll-up.
  Kustmedia har skapat layout och levererat färdig produkt till City Dental, Närpes