Den finlandssvenska familjetidningen!

Kuriren är en finlandssvensk tidning med läsare i hela Finland.kuriren kustmedia svenskfinland tidning 

Tidningen behandlar olika teman som inredning, hobby, mat, resor, livsstil & hälsa.
Kuriren utkommer med 20 nr/år och innehåller intressanta artiklar för både män och kvinnor. Ansvarig utgivare för Kuriren är Kurirens Förlag Ab. Tidningen har utkommit i 57 år. 

Kuriren säljs som lösnummer i lehtipistes tidningshyllor, runt om i landet. 
 

 

Vill ditt företag nå finlandsvenska kunder i hela landet så är Kuriren en bra och trovärdig marknadföringskanal att välja. Läsarna är köpstarka män och kvinnor i medelåldern. Boka printsannons i tidningen eller webbanner på www.kuriren.net.

Mer om Kuriren:

Provaläs Kuriren

Medieguide 2017

 

Kontakta oss för annonsbokningar:

Emilia Häggman
emilia@kustmedia.fi
Tfn 050 382 2299