Marknadsföringsmaterial

”Stundars i Korsholm är ett stort museum och levande kulturcentrum. Vi förvaltar ett sextiotal museala byggnader, ateljéer, butik, café och restaurang. Vid Stundars anordnas aktiviteter och evenemang året om.

Kustmedia gör vårt marknadsföringsmaterial: publikationer, annonser, affischer, tarror och annat. Pålitlighet kan kännas som ett förbrukat ord men det är just det som är styrkan i vårt samarbete sedan över tio år tillbaka.

Vi kan lita på att arbetet blir utfört, att det levereras i tid, att någon svarar när vi ringer, att prisbilden är ok och att vi kan bolla våra förslag och idéer.

Vi värdesätter vår kontaktperson personliga kvaliteter och de principer och värderingar som Kustmedia jobbar enligt som företag”

 

Gunilla Sand

Verksamhetsledare Stundars

 

 

Foto: Ann-Britt Pada