Bondeföretagaren

Nå alla lantbruksföretagare i Svenska Österbotten!

Bondeföretagaren ges ut av Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f.

Tidningen distribueras till alla medlemmar och sammarbetspartners, upplaga är 5 300.

Boka annonser här.