Lokaltidningarna ByaNytt och KustNytt!  

 

Företagen som annonserar är nöjda, eftersom läsarna läser tidningen noggrant och därmed fäster uppmärksamhet vid annonserna.

ByaNytt är Korsholms lokaltidning och KustNytt är Malax-Korsnäs lokaltidning. Tidningarna finns till för, och handlar om människorna, i regionerna. Alla har en historia och inget är för stort eller för litet för ByaNytt och KustNytt. Det lokala är tidningarnas styrka. Tidningarna säljs via prenumerationer och som lösnummer. ByaNytt och KustNytt är Kustmedias egna tidningar och har utkommit sen 1983. 

Varje nummer av ByaNytt och KustNytt är aktuella under en lång tid. Med en annons i  KustNytt och ByaNytt når du ut till hushållen i svenska Österbotten.

Mer om ByaNytt & KustNytt:

Provläs ByaNytt

Provsläs KustNytt

Medieguide ByaNytt

Medieguide KustNytt

 

Tidningarnas hemsidor:

www.byanytt.fi
www.kustnytt.fi

Kontakta Ramona för annonsbokningar:

Ramona Finnila, försäljare
ramona@kustmedia.fi 
Tfn 010 311 1904

Kontakta Emilia för prenumerationer:

Emilia Häggman
emilia@kustmedia.fi
Tfn 010 311 1903