Tidskriften Martha

Tidskriften Martha är marthornas medlemstidning och den största kvinnotidningen på svenska i Finland. Utgivare är Finlands svenska Marthaförbund rf, en organisation som arbetar för en hållbar och medveten livsstil i vardagen samt för att synliggöra kvinnorna i samhället. Vi skriver om bland annat hälsa och välbefinnande, mat, miljö, hemmets ekonomi, familjen samt personlig utveckling ur ett kvinnoperspektiv. Redaktionen består av en person, men utomstående skribenter och Marthaförbundets egna sakkunniga anlitas för specialartiklar.

Våra läsare är i huvudsak kvinnor som främst arbetar inom sektorerna hälso- och socialvård, utbildning och forskning samt handel och finans. Tidskriften Martha läses grundligt: 34 procent läser den från pärm till pärm och 56 procent läser utvalda artiklar. En årgång omfattar 6 nummer där sidantalet är 44–52 sidor.

Boka annonser här